Dette indhold hostes af en tredjepart (www.vimeo.com). Ved at vise det eksterne indhold accepterer du deres vilkårene og betingelserne.

Highlights

I filmen guider to af museets inspektører dig gennem fem highlights. Du kan finde mere information om værkerne ved at klikke på nedenstående links:

C.W. Eckersberg (1783-1853):En matros tager afsked med sin pige, 1840

Kristian Zahrtmann (1843-1917): Mit frokostbord i Portofino, 1900

Michael Ancher (1849-1927): En Barnedaab, 1883-1888

L.A. Ring (1854-1933): Stygt vejr, 1908

Vilhelm Hammershøi (1864-1916): Tre unge kvinder, 1895