Ledig stilling: Museumsinspektør til Ribe Kunstmuseum, tidsbegrænset

Ribe Kunstmuseum søger en mag.art./cand.mag. i kunsthistorie eller lignende uddannelse, gerne med museumserfaring. Stillingen er på 30 t. Tiltrædelse 01.09.2018 og ophør 31.08.2019 med evt. mulighed for forlængelse. Arbejdstiden er fleksibel. Stillingen bliver ledig da den ene af museets to inspektører pr. 1. sep. 2018 starter som post.doc på Aarhus Universitet.

Foruden at deltage i det daglige museumsarbejde skal du i samarbejde de faglige kolleger udvikle formidling, målrettet museets brugere fra førskolealder til universitetsniveau samt turister fra ind- og udland. Desuden skal du bidrage til etablering af museets digitale arkiv, som vi ønsker at gøre tilgængeligt for alle.

Dette indbefatter bl.a.:

Du skal desuden deltage i det daglige museumsarbejde. Dette indbefatter bl.a.:

Ansøgningen stiles til museumsdirektør Dagmar Warming og sendes pr. mail til dw@ribekunstmuseum.dk. Ansøgningsfrist 1. juni 2018.