Pressemeddelelse september 2019

ENESTÅENDE SAMLING AF EDVARD MUNCHS TRÆSNIT VISES PÅ RIBE KUNSTMUSEUM

Fra 14.september viser Ribe Kunstmuseum en unik samling af 56 farvede træsnit udført af den verdenskendte norske kunstner Edvard Munch. Samlingen er i privateje og vises sjældent for offentligheden. Udstillingen belyser samtidig kunstnerens venskab med den danske digter Emanuel Goldstein.

Edvard Munch. "Hoved ved hoved", 1905, træsnit, foto: Sidsel de Jong
Edvard Munch. "Hoved ved hoved", 1905, træsnit, foto: Sidsel de Jong

Hvem var Edvard Munch?
Edvard Munch regnes for at være Norges største kunstner og en helt central figur inden for symbolismen. Han er kendt for sine følelsesmæssigt stærke skildringer af eksistentialistiske livsbetingelser som angst og ensomhed, og af menneskets dybeste følelser som jalousi og kærlighed. Fremstillinger af farligt forførende kvinder, af kærligheden mellem mand og kvinde og af menneskets centrale livsfaser er gennemgående i hans værker.

Prøv kræfter med Munchs puslespilsteknik
Munch udførte sine første træsnit under et ophold i Paris i 1896. I de fleste af træsnittene har Munch benyttet den såkaldte puslespilsteknik, hvor han har savet den træplade, som skal bruges til at trykke værkets farver i flere dele, der hver sværtes individuelt, før de lægges sammen som i et puslespil og trykkes af én omgang. Denne teknik kan besøgende komme til at prøve kræfter med på udvalgte datoer, hvor vi tilbyder workshops med deltagerbetaling i ”Munchs grafiske værksted” – Munchmuseet i Oslo har nemlig generøst lånt os trykplader til formålet.

Den danske digter, Emanuel Goldstein
I vinteren 1890 møder Munch den danske digter, Emanuel Goldstein, og det bliver starten på et langt venskab. Både Goldstein og Munch er på dette tidspunkt optaget af symbolismen, og begge søgte de en måde at skildre deres inderste og mest sårbare følelser – Munch med sin pensel og Goldstein med sin pen. I udstillingen sættes Munchs kraftfulde træsnit i dialog med Goldsteins heftige digte, der kredser om følelser som angst, kærlighed og melankoli.

Ny bog om Edvard Munch og Emanuel Goldstein
I forbindelse med udstillingen er der blevet udgivet en større bog, som handler om Munch og Goldsteins venskab og gensidige kunstneriske inspiration. Herudover belyser bogen – som den første – en hidtil ubeskrevet dansk digter med nær relation til den verdensberømte Munch. Kataloget er tosproget (dansk/engelsk) og på ca. 200 sider. Rigt illustreret bl.a. med gengivelse af alle udstillingens værker. Bogen kan købes i museumsbutikken og på webshop for 249 kr.
Forfattere: Litteraturprofessor Anders Ehlers Dam (Europa-Universität Flensburg), Magne Bruteig (pensioneret førsteinspektør på Munchmuseet i Oslo) samt af Liza Kaaring (udstillingens kurator på Fuglsang Kunstmuseum, inspektør, ph.d).

For yderligere information kontakt museumsdirektør Dagmar Warming på dw@ribekunstmuseum.dk eller museumsinspektør Kitt Holm på kh@ribekunstmuseum.dk. Pressebilleder kan downloades her