Pressemeddelelse maj 2019

Mikkel Bogh nyt bestyrelsesmedlem

Museumsdirektør på Statens Museum for Kunst, Mikkel Bogh, er indtrådt i bestyrelsen på Ribe Kunstmuseum. Bogh afløser fhv. formand for Ny Carlsbergfondet, Hans Edvard Nørregård-Nielsen, som efter eget ønske er udtrådt af bestyrelsen. Nørregård-Nielsen var medlem i fem år, udpeget til bestyrelsen af Ribe Kunstforening.

Mikkel Bogh, museumsdirektør, Statens Museum for Kunst
Mikkel Bogh, museumsdirektør, Statens Museum for Kunst

Museets formand, Jens Henriksen, udtaler:

”På museet, er vi meget glade for, at Mikkel Bogh har indvilget i at indtræde i bestyrelsen. Som direktør for Statens Museum for Kunst, kan Mikkel Bogh være bindeleddet til det kunsthistoriske miljø og netværk i hovedstaden. Det er af afgørende betydning for Ribe Kunstmuseum, at vi kan være en del af dette miljø. Mikkel Bogh vil desuden være en kompetent sparringspartner for museet og dets direktør. Vi er derfor meget glade for, at kunstforeningen har udpeget netop Mikkel Bogh til den ledige bestyrelsesplads.”

Museumsdirektør Dagmar Warming udtaler:

”Jeg er meget glad for, at museet med Mikkel Bogh i bestyrelsen kan fortsætte et århundred gammelt samarbejde mellem landets hovedmuseum og Ribe Kunstmuseum. Jeg ser det som en fremtidssikring af museet, at Mikkel Bogh vil påtage sig denne bestyrelsespost, og glæder mig meget til samarbejdet om at bevare og udvikle dette museum, hvis samling både er vigtig i lokale og nationale sammenhænge.”

Bestyrelsen består desuden af formand Jens Henriksen, næstformand Ib Laursen, Joan Kjær, Elof Westergaard, Anne Marie Nielsen (Ny Carlsberg Glyptotek) og Preben Rudiengaard, (Esbjerg Kommune). Yderligere oplysninger: Dagmar Warming, tlf. 20617062.