Pressemeddelelse december 2016

Ny digital platform

For første gang bliver det muligt at se alle Ribe Samlingens værker digitalt. Det sker, når museet d. 7. december lancerer en ny digital platform.

Fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, som gjorde det muligt i 2008-2010 at gennemføre den omfattende restaurering af Ribe Kunstmuseum, har museet modtaget 1,5 mio. kr. til at udvikle en ny, digital platform. Desuden har Etatsraad Georg Bestle og Hustrus Mindelegat støttet projektet. Platformen er udviklet i tæt samarbejde med firmaet Oncotype og er nu klar til at blive offentliggjort.

Platformen skal ses som en udvidelse af museets fysiske rum. En virtuel museumssal, om man vil. Her ligger der fx små tekster om museets værker, som man kan læse før eller efter sit besøg, men som man også kan opsøge, mens man er i museumssalene. På platformen findes ni nyproducerede formidlingsfilm, hvor museets faglige personale fortæller om huset, museets historie og om udvalgte værker.

Den digitale platform bliver en vidensbank for museumsgæsten og for skolelæreren, der gerne vil have sine elever med på museet og benytte det som et eksterne læringsrum. Udover at man på forhånd kan orientere sig om, hvilke værker der hænger fremme, og hvilke der er udlånt eller på magasin, finder man også en ’læringssektion’ på platformen. Her vil der ligge skræddersyet undervisningsmateriale, f.eks. til særudstillingen Jacob A. Riis. Light in Dark Places, som kan downloades gratis.

I forbindelse med platformen lanceres en undervisningsapp, der skal ses som et supplement til den traditionelle omvisning. App’en bygger på billedgenkendelse og er udviklet af Muzeo Design i samarbejde med museets faglige personale.

Den digitale platform bliver museets ansigt udadtil. Derfor har det været vigtigt, at det visuelle indtryk, man får af museet på platformen, på de sociale medier og i annoncer af forskellig art afspejler Ribe Kunstmuseets æstetiske udtryk. Det nye grafiske udtryk, museets visuelle profil, er udviklet af Kirk & Kløgt og offentliggøres ligeledes d. 7. december.

Museets mange udenlandske gæster bliver også tilgodeset på den digitale platform, som indeholder versioner på engelsk og tysk. Dermed får turister et godt redskab til at forberede et besøg på et af Danmarks ældste museer, hvis samling udgør en særdeles fin repræsentation af dansk kunst gennem 200 år.