Pressemeddelelse november 2016

Nyerhvervelser. To værker af Johan Thomas Lundbye til Ribe Samlingen

Ribe Kunstmuseum har været på indkøb på Bruun Rasmussens internationale auktion.

Johan Thomas Lundbye. "Fontænen ved Loggia dei Mercanti i Florens". 1846. Olie på lærred
Johan Thomas Lundbye. "Fontænen ved Loggia dei Mercanti i Florens". 1846. Olie på lærred

I anledningen af Ribe Kunstmuseums 125-års jubilæum har museet modtaget flere gaver i årets løb. Tirsdag d. 29. november blev samlingen forøget med et maleri og en tegning af guldaldermaleren Johan Thomas Lundbye (1818-1848) som endnu en gave fra Ny Carlsbergfondet. Titlen på begge værker er Fontænen ved Loggia dei Mercanti i Florens, og begge er dateret 1846. Værkerne blev købt på Bruun Rasmussens Internationale Auktion d. 29. november, hvor museets direktør bød på værkerne over tlf. og opnåede særdeles fordelagtige hammerslag, da begge værker gik betydeligt under vurderingen. I alt blev der købt for godt ¼ mio. kr.

Det har længe været Ribe Kunstmuseums ønske at styrke dets samling af værker fra den danske gulalder, særligt værker fra Johan Thomas Lundbye hånd, idet han var en af periodens populære og elskede malere. Det har ligeledes været et ønske at styrke samlingen af værker, hvis motiver kredser om guldalderkunstneres færden og virke i Italien. I en nyophængning af den permanente samling – foretaget i oktober 2016 – sætter museet fokus på netop de unge guldalderkunstneres såkaldte ”dannelsesrejser”, hvor de lærte de sydlandske landes geografi, historie og kultur at kende. Endvidere har Ribe Kunstmuseum længe ønsket at kunne være med til at vise Lundbye som andet end landskabsmaler.

Maleriet Fontænen ved Loggia dei Mercanti i Florens er et billede, som kunstneren selv gjorde sig stærke forhåbninger om; han ville vise, at han havde udviklet sig som kunstner på sin rejse til Italien i midten af 1840’erne. I et brev til mentoren, kunsthistorikeren N.L. Høyen, i 1846 nævner Lundbye det lille billede, og han skønnede selv, at det kunne blive et mesterværk: ”… jeg har alt i 5 Dage malet paa et lille Billede, som der neppe er Noget i Veien for kunde blive et Mesterværk; om det bliver det er et andet Spørgsmaal”. I mange andre af Lundbyes andre værker fra Italien, sætter han fokus på naturen og vidde landskaber. Med Fontænen ved Loggia dei Mercanti i Florens rettes blikket derimod mod det italienske folkeliv på en plads i Firenze, hvor mennesker og dyr er samlet.

Det er sjælendt, at så spændende værker kommer på auktion, så der var stor glæde og begejstring på kunstmuseet, da det lykkedes at erhverve de to værker. De bliver præsenteret, når de om et par uger kommer til Ribe.

Johan Thomas Lundbye. "Fontænen ved Loggia dei Mercanti i Florens". 1846. Pen og vandfarve på papir.
Johan Thomas Lundbye. "Fontænen ved Loggia dei Mercanti i Florens". 1846. Pen og vandfarve på papir.