Pressemeddelelse maj 2018

Ribe Kunstmuseum har været på kunstindkøb

På auktion d. 29. maj lykkedes det Ribe Kunstmuseum at erhverve et ganske særligt værk af Anna Ancher.

Det drejer sig om maleriet En mor med sit barn i en sollys stue, malet ca. 1905. Det måler 52 x 58 cm. I forvejen ejer Ribe Kunstmuseum et enkelt maleri af Anna Ancher: Bedstemoder underholdes fra 1912. Med det nye indkøb styrkes museets samling af skagensmalere betydeligt, og netop i år, hvor museet til udstilling i Skagen og København har udlånt det store værk af Michael Ancher En Barnedaab, er det nye værk særligt velkomment på den tomme plads i museets skagenssal.

Museumsdirektør Dagmar Warming:
”Værket var vurderet til 300.000 kr. og museet fik hammerslag på netop det beløb. Hertil kommer omkostninger, så den samlede udgift bliver 390.000 kr. Inden auktionen havde vi søgt og fået bevilget 350.000 kr. fra Slots- og kulturstyrelsens pulje til indkøb. Det resterende beløb søges finansieret af de gaver, som en del mennesker årligt donerer til Ribe Kunstmuseum i form af indbetaling til museets gavekonto. Det er gaver, som netop i sådan en situation har en afgørende betydning for, at vi kan købe vægtige værker uden at belaste driften af museet. Vi glæder os meget til at få værket til Ribe og til at hænge det op i Skagenssalen. Det vil formodentligt ske om et par uger”.

Nærmere oplysninger: kontakt Dagmar Warming på 20617072 eller dw@ribekunstmuseum.dk

Anna Ancher: "En mor med sit barn i en sollys stue", ca 1905. 52 x 58 cm. Tilhører Ribe Kunstmuseum.
Anna Ancher: "En mor med sit barn i en sollys stue", ca 1905. 52 x 58 cm. Tilhører Ribe Kunstmuseum.