Pressemeddelelse, 1. marts 2020

SKAGENSMALERE TIL RIBE KUNSTMUSEUM

Ribe Kunstmuseum har netop med støtte fra Ny Carlsbergfondet erhvervet to malerier af skagensmalerne Michael Ancher og Viggo Johansen på auktion.

Michael Ancher: "Den røde stue", 1898. 46 x 57 cm. Ribe Kunstmuseum.
Michael Ancher: "Den røde stue", 1898. 46 x 57 cm. Ribe Kunstmuseum.

MICHAEL ANCHER

Michael Anchers ”Den røde stue” fra 1914 giver os et kig ind i Ancher-familiens hjem i Skagen. Man forbinder typisk Michael Ancher med billeder af livet med havet blandt vejrbidte fiskere og redningsfolk, og hustruen Anna Ancher med interiørmaleriet med fokus på lysets virkninger. Men Michael Ancher bevægede sig også indimellem ind på hendes ”domæne”, og det er netop det, man ser i billedet fra den røde stue. Her får vi et friskt malet interiørstudie, der viser en mere følsom side af Michael Ancher som kunstner. Dermed passer maleriet godt ind i Ribe Kunstmuseum, hvor der ofte er det lidt atypiske, der har fundet plads, og med Anchers hovedværk ”Barnedaaben”, som allerede er i samlingen, kan museet nu give et mere fuldtonet billede af skagens-malerens kunst.

Viggo Johansen: "Selvportræt med hustruen Martha", 1914. 54 x 42 cm. Ribe Kunstmuseum.
Viggo Johansen: "Selvportræt med hustruen Martha", 1914. 54 x 42 cm. Ribe Kunstmuseum.

VIGGO JOHANSEN

Viggo Johansens selvportræt med hustruen Martha fra 1898 giver os en stærk fortælling om kunstnergerningen omkring århundredeskiftet.
Viggo Johansen kom til Skagen i 1875 på studiekammeraten Michael Anchers opfordring. Han blev dermed en del af den voksende kunstnerkoloni, og malede mange landskaber i området. Gennem ægteskabet med Anna Anchers kusine Martha blev han yderligere knyttet til Skagen.
Viggo Johansens selvportræt vil på Ribe Kunstmuseum bidrage til formidlingen af kunstnerkoloniens betydning for dansk kunst, hvor kunstneren og hans nære omgivelser for alvor træder ind på scenen. Samtidig er selvportrættet del af en lang kunstnerisk tradition, og museet vil kunne formidle og diskutere ideer om selvfremstilling og kønsroller historisk såvel som i nutiden.

RESTAURERING

De to malerier bliver nu bragt til konservering, så de kan ankomme til Ribe Kunstmuseum i den bedste stand senere på året, hvor man på museet glæder sig til at kunne præsentere dem for publikum.

MERE INFORMATION

For yderligere information om erhvervelserne, kontakt da direktør Dagmar Warming på dw@ribekunstmuseum.dk tlf. 20617062