ArtView: Ribe Kunstmuseum - en undervisningsapp

ArtView: Ribe Kunstmuseum er en gratis undervisnings-app, som inviterer til dialog om kunstværker og perioder i dansk kunst. Med app’en i hånden kan man som underviser selv sammensætte sit forløb gennem den danske kunst, eller man kan følge en af de ruter, som museet foreslår i denne vejledning.

ArtView: Ribe Kunstmuseum henvender sig til folkeskolens mellemtrin og udskoling. Via app’en kan eleverne lære at se på kunstværker. De indbydes til at gå på opdagelse i 28 af Ribe Kunstmuseums malerier via billedbeskrivelser og -analyser. App’en kan indtil videre kun bruges inden for museumsbygningens mure.

Med ArtView: Ribe Kunstmuseum installeret på smartphones kan eleverne hurtigt og nemt få adgang til fængende fortællinger om museets kunstværker – fra guldalderen og det moderne gennembrud. Indholdet er udarbejdet af museets inspektører i samråd med en pædagogisk konsulent og en underviser. Indholdet er inddelt i to niveauer: Mellemtrinnet og udskolingen. Indholdet præsenteres primært gennem lyd og er indtalt af professionelle skuespillere, så eleven har øjnene fri til at fordybe sig og nærstudere kunsten.

Undervisningsapp'en i brug
Undervisningsapp'en i brug

Hvis I besøger Ribe Kunstmuseum uden at skulle have en omvisning skal I melde jeres ankomst på forhånd. Husk at nævne, at I ønsker at benytte app'en. Af sikkerhedsmæssige hensyn skal skolebørnene være under opsyn af en lærer under hele besøget.

Varighed

45 minutter – 2 timer afhængig af forløbets indhold

Sådan gør du

Før besøget:

1) Orientér dig i app’en via disse screenshots

2) Beslut dig for, hvilken motivkreds du vil have dine elever til at arbejde med.

a.Skal det være Guldalder? Moderne Gennembrud? Landskab, portrætter eller noget helt andet?
b.Hav en idé om, hvilke værker eleverne skal arbejde med, før de ankommer til museet.
c.Du kan finde en liste over værker her og finde reproduktioner her samt undersøge om værket hænger oppe på museet.

3) Skal eleverne gennemgå alle værkkategorier (værket, kunstner og dialogspørgsmål) under besøget? Eller skal de blot gå i dybden med én enkelt? Det er en god idé altid at tage diskussionsspørgsmålene med, da det er her eleverne bliver mest involveret.

4) Der vil i ArtView: Ribe Kunstmuseum blive brugt en række fagtermer, som med fordel kan vendes i klassen inden besøget.

Disse er: Historiemaleri, Genremaleri, Det moderne gennembrud, Guldalderen

5) Beslut om besøget efterfølgende skal suppleres med en guidet omvisning. Hvis ja, book her

6) Meld din klasses besøg til museet på tlf. 75 42 03 62 eller post@ribekunstmuseum.dk. Besøg uden omvisning er gratis, da børn og unge under 18 år har gratis adgang.

7) Opdel eleverne i makkerpar. Det er en fordel at have lavet en plan over, hvilke elever der starter ved hvilke værker hjemmefra, så dette ikke først skal planlægges på stedet.

8) Eleverne downloader app’en fra App Store eller Google Play. De kan nøjes med én telefon per gruppe.

9) Fortæl eleverne, at de skal medbringe høretelefoner.

Under besøget:
1. Meld jeres ankomst ved skranken.
2. Introducér kort app’en til din klasse. Fortæl, hvilke af app’ens kategorier, der skal gennemgås. Det kan være ”om værket” eller ”om kunstneren” eller begge. Alle skal igennem diskussionsspørgsmål.
3. Kobl mobiltelefonerne til museets netværk ”Ribe Kunstmuseum”. Koden står på standerne i foyeren.
4. Mobiltelefonerne skal have lyden slået til. Høretelefoner er at foretrække, og kan fås udleveret i receptionen.
5. Eleverne arbejder i par.
6. Lav en kort opsamling, hvor grupperne svarer på, hvilket værk de under besøget blev mest optaget af – og hvorfor.
7. Fortæl eleverne, hvad de skal arbejde videre med derhjemme – hvis de skal det.

Efter besøget:

  1. Der kan arbejdes videre med emner som ”Det moderne gennembrud” eller ”Guldalderen” via billedanalyse eller litterære værker.
  2. Eleverne kan behandle emner som ”Hvordan vil du afbilde fattigdom i dag?”, ”Hvordan ser et arketypisk dansk landskab ud?” i tekst-, film- eller billedfremstilling.

ArtView: Ribe Kunstmuseum tager afsæt i følgende mål:

Dansk
Færdigheds- og vidensmål (efter 9. klassetrin):
Fortolkning:

•Eleven kan formulere egne oplevelser og sansninger i æstetisk sprog
•Eleven har viden om æstetisk sprogbrug

•Eleven kan reflekteret indleve sig i tekstens univers som grundlag for fortolkning
•Eleven har viden om fortolkningsorienterede læsestrategier

•Eleven kan sætte tekster i perspektiv til litterær og kulturel tradition og udvikling gennem litteraturhistorisk
læsning og Dansk litteraturs kanon
•Eleven har viden om kulturelle og litterære perioder og Dansk litteraturs kanon

Billedkunst:
Færdigheds- og vidensmål (efter 5. klassetrin):
Billedanalyse:

•Eleven kan kategorisere ud fra centrale perioder
•Eleven har viden om stilarter og formsprog

•Eleven kan genrebestemme billeder
•Eleven har viden om billedkulturens billedgenrer

•Eleven kan analysere synsvinklers betydning i billeder
•Eleven har viden om fugle-, frø- og normalperspektiv

•Eleven kan vælge mellem forskellige optikker i billedanalysen
•Eleven har viden om blikpositioner

Billedkunst - valgfag
Færdigheds- og vidensmål (efter 7./8./9. klassetrin):
Billedanalyse:

•Eleven kan analysere billedgenrer i den visuelle kultur
•Eleven har viden om de visuelle kulturers billedgenrer

•Eleven kan analysere visuelle fremstillinger til belysning af forskellige sagforhold
•Eleven har viden om design og layout

Du kan downloade lærervejledningen som PDF her

Nu på Google Play