Kommende udstilling: 17.9.2022-15.1.2023

L. A. Ring - Årstiderne

Ribe Kunstmuseum og Fuglsang Kunstmuseum præsenterer i 2022-2023 udstillingen L. A. Ring. Årstiderne, der er baseret på Henrik Wivels forskning i kunstneren L. A. Rings (1854-1933) liv og værk. Udstillingen undersøger Rings skildringer af menneskets udveksling med naturen.

L.A.Ring. "Sommerdag på Enø. En mark med modent korn i forgrunden", 1913. Ribe Kunstmuseum
L.A.Ring. "Sommerdag på Enø. En mark med modent korn i forgrunden", 1913. Ribe Kunstmuseum

Udstillingen L. A. Ring - Årstiderne undersøger L.A. Rings (1854-1933) skildringer af menneskets forbindelser med naturen.

L.A. Ring anså naturen som virkelighed og symbol. Udstillingen præsenterer derfor både Rings nøgterne skildringer af årstidernes gang – vækst, blomstring, modning og forfald – og hans forståelse af naturen som en allegori på menneskelivet: foråret som barndom og ungdom, sommeren som livets gennemlyste og afklarede midte, efteråret som aldersbetinget eftertænksomhed og vinteren som alderdommens sidste frysende neddrosling. Ring udtalte i et interview sent i livet: ”Uden Naturen kan jeg slet ikke tænke mig en Fremtid for Malerkunsten”, og hans samlede produktion illustrerer dette udsagn: Stort set alle Rings billeder er skabt i pagt med naturen. Det gælder den ydre, men også den indre.

Rings afhængighed af at male i naturen og hans evne til at modstå det skiftende danske vejrlig betyder, at Ring om nogen er årstidernes maler. Derfor tager udstillingen naturligt afsæt i de fire årstider og viser cirka 65 værker fra offentlige og private samlinger i Danmark og udlandet, herunder flere markante hovedværker i nordisk kunsthistorie. Langt størstedelen er malerier, men der vises også enkelte eksempler på Rings arbejde med keramikken.

Udstillingen sker i samarbejde med Fuglsang Kunstmuseum og Øregaard Museum. Den ledsages af aktiviteter og af et rigt illustreret katalog med bidrag af Henrik Wivel, kunsthistoriker Annette Rosenvold Hvidt og litteraturhistoriker Lars Handesten.

Udstillingen er støttet af: 15. Juni Fonden, A.P. Møller Fonden, Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Bestles Fond, Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Knud Højgaards Fond, Ny Carlsbergfondet, William Demant Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond