Da maleriet blev moderne – en udstilling om Zahrtmann og hans elever

Tidligere udstilling: 05.03 - 05.06 2016

Årets første jubilæumsudstilling handler om sen-1800-tallets brud med de akademiske dogmer for, hvordan et maleri skulle se ud

Kristian Zahrtmann, "Mit frokostbord i Portofino". 1900
Kristian Zahrtmann, "Mit frokostbord i Portofino". 1900

Da maleriet blev moderne – en udstilling om Zahrtmann og hans elever handler om sen1800tallets brud med de akademiske dogmer for, hvordan et maleri skulle se ud. Som et modsvar til akademiet og den traditionelle undervisning blev Kunstnernes Frie Studieskoler oprettet. De tre malere Laurits Tuxen, P.S. Krøyer og Frans Schwarz fungerede som skolens første lærere og havde hver deres klasse. Skolen affødte en række af danske malere, som fulgte deres egen stil i stedet for at underlægge sig regler for, hvordan et maleri skulle se ud. På Akademiet underviste man, som man havde gjort under Abildgaard og Eckersberg i starten af århundredet, men ude i verden var en strømning af nye tanker taget til. I Paris skete opgøret med akademiet bl.a. med oprettelsen af Impressionistgruppen i 1874, hvor en gruppe malere gik sammen og oprettede udstillinger med værker, som ikke ville have vundet indpas på Akademiets udstillinger. Krøyer og Tuxen havde begge studeret på Akademiet, men også hos Léon Bonnat i Paris, hvor de blev præsenteret for en ny type maleri. Valørmaleriet. Lidt groft siges det, at malerier fra akademiet kunne betragtes som farvelagte tegninger med en konturlinje samt lige meget fokus på alle detaljer. Valørmaleriet havde fokus på det vigtige og gjorde bestemte dele af værket detaljeret. Herudover blev figurerne ’modelleret’ op af lys og skygge. Et andet træk var, at man kunne se penselstrøg – der var en kunstner bag, en kunstner som satte spor med sin pensel. Maleriet gik fra at være et detaljeret glansbillede til at være en konstruktion af farver og former på en flade. I starten var skolen kun for elever, der allerede havde taget en uddannelse på Akademiet, men hurtigt blev der oprettet en forberedelsesklasse. Denne stod Schwartz for og overleverede den senere til Zahrtmann.

I 2016 kan Ribe Kunstmuseum fejre 125års jubilæum. Det markeres hele året, bl.a. med skiftende særudstillinger, der - modsat tidligere år - udelukkende indeholder værker fra Ribe Samlingen. Da maleriet blev moderne er årets første ophængning, og det primære fokus vil være på Kristian Zahrtmann (1843-1917) og hans elever. Zahrtmann begyndte at undervise på studieskolen i 1885 sideløbende med Krøyer og Tuxen og blev hurtigt så populær, at skolen slet og ret kaldtes ”Zahrtmanns Skole”. Zahrtmann fik samme betydning for modernisterne, som Eckersberg havde haft for guldaldermalere som Købke og Rørbye. I Ribe Samlingen findes værker af bl.a. Syberg, Scharff, Weie, Rohde og Rude – alle malere, der var forbi den nye skole for maleri i perioden 1885-1908.