Studebefordring på Heden

Hans Smidth (1839-1917)

Studebefordring på Heden1906

  • Olie på lærred, 72,5 x 127,5 cm
  • RKMm0207
  • Udstillet på museet

Den nye verden

Det moderne liv kommer buldrende hen over heden. Den gamle verden ser til. Jyllands første togstrækning kom i 1862 mellem Aarhus og Randers. I de følgende årtier kom mange nye linjer til, og Danmarks byer og landsdele blev forbundet, ligesom togene udgjorde en port til Europa. En ny verden med fart og internationalisering trængte sig på, men ude på landet kunne man stadig i det 20. århundredes begyndelse finde folk som på Hans Smidths maleri.

Fart og stilstand

Smidth opstiller en effektiv kontrast mellem damptoget i horisonten og vognen med studene forrest i billedet. De står stille og venter på at toget krydser vejen, og man fornemmer at det vil ske snart, selvom toget er langt væk. Fart og stilstand. Dermed kommer bønderne med deres stude til at portrættere en verden af i går. Hans Smidths realistiske tilgang viser scenen uden værdidomme. Det er op til os, der ser på maleriet at afgøre, om det er vemodigt, at den gamle verden forsvinder, eller om den nye tid vil byde på fremskridt, som også kommer hedens folk til gode. Måske kan vi identificere os med den unge mand og kvinden, der er vendt mod toget - ser de med længsel på jernbanen? Måske sympatiserer vi med den gamle mand, der ikke ænser dampsøjlen i det fjerne. Hunden gør og løber frem over lyngen. Den er nok den eneste, der ikke har forstået, at udviklingen er uafvendelig.

Hedens maler

Hans Smidth kom til Skive som 15-årig, og det fik stor betydning for hans senere virke som maler. Det blev nemlig på den egn, han fandt mange af sine motiver. Han var optaget af almuelivet og malede indsigtsfulde billeder af hverdagen blandt almindelige mennesker. Dermed var han i tråd med sin tid, hvor kunsten ikke længere skulle farve verden rosenrød, men skildre den ærligt.

Du kan læse mere om Hans Smidth i tidsskriftet Perspective.