Sigurd Wandel (1875-1947)

Skitse af A. Brorson, Chr. Falster, Ambrosius Stub, Jacob A. Riis og Emil Chr. Hansen. Forarbejde til frise i Ribestuen

  • 860 x 1700 mm
  • RKMp0201
  • Im Magazin