Pressemeddelelse 8. december 2022

Ribe Kunstmuseum købte kunst for 2,5 mio. kr. i 2022

Ribe Kunstmuseum har fået hammerslag på 420.000 kr. for et maleri af den anerkendte guldaldermaler Martinus Rørbye. Dermed har museet skaffet væsentlig dansk kunst til Ribe for over 2,5 mio. kr. i 2022.

Ribe Kunstmuseum har takket være en generøs bevilling fra Ny Carlsbergfondet købt Martinus Rørbyes smukke ”Parti af kryptkirken i klosteret St. Benedetto ved Subiaco” fra 1837. Det skete ved en auktion hos Bruun Rasmussen 29. november, hvor museumsdirektør Anne-Mette Villumsen fik hammerslag ved 420.000 kr. Sammen med årets øvrige indkøb kommer summen af den kunst, der er blevet føjet til samlingen, op på næsten 2.5 mio. kr. Foruden Ny Carlsbergfondet har Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt Slots- og Kulturstyrelsen støttet museets ambitiøse indkøb til samlingen.

En skøn skal-opgave
Ribe Kunstmuseum er et af landets ældste kunstmuseer med en samling på knap 1500 værker, og samlingen vokser. Det skal den. Som statsanerkendt museum er museet nemlig forpligtet til at føje nye værker til samlingen:

"At købe nye værker til samlingen er en af mine yndlingsopgaver som direktør, kan jeg godt afsløre", fortæller en glad museumsdirektør Anne-Mette Villumsen, Ribe Kunstmuseum.

Villumsen uddyber, at museet har en såkaldt erhvervelsesstrategi for, hvordan indkøb skal foretages. Impulskøb er således ikke noget, der findes, for et nyt kunstværk skal passe ind i museets område, som dækker dansk kunst fra 1750-1940 og styrke den eksisterende samling. Dertil kommer, at museet med en begrænset økonomi er afhængig af, at fonde vil støtte museets erhvervelser:

"Det er et stort arbejde at opnå fondsstøtte, og vi bruger mange ressourcer på at få bevillingerne hjem. Heldigvis er det lykkedes over al forventning i 2022", siger en tilfreds Anne-Mette Villumsen.

Årets kunstkøb
De 2,5 mio. kr. er blevet brugt på i alt 13 værker af 10 forskellige kunstnere. Fra guldalderen er der indkøbt nye værker af Martinus Rørbye, C.W. Eckersberg og Constantin Hansen. Fra perioden omkring 1900 er der kommet nye værker til af Viggo Pedersen, Kristian Zahrtmann, Johan Rohde, Charlotte Frimodt, Magda Pagh-Schou og Agnes Slott-Møller. Endelig er perioden omkring 1920 blevet styrket med fire malerier af Marie Wandel.

Således er syv af værkerne lavet af kvindelige kunstnere og seks af mandlige kunstnere. Hermed lever museet også op til et særligt indsatsområde i sin erhvervelsesstrategi, nemlig at sikre flere væsentlige værker af kvindelige kunstnere i samlingen.

Malerierne af Constantin Hansen og Agnes Slott-Møller kan allerede opleves i museets sale.

Kontaktinformation
Museumsdirektør Anne-Mette Villumsen, tlf. 23 69 52 20