Folkeskole

Ribe Kunstmuseum giver omvisninger og udvikler løbende nye undervisningsforløb, der tilpasses folkeskolens mellemtrin og udskoling.
På omvisninger og i undervisningsforløb belyses og udforskes forskellige perioder i dansk kunsthistorie i årene 1750-1950. Vi dykker ned i kunstneriske strømninger og temaer, og vi ser nærmere på de mange motiver og symbolske betydninger, der knytter sig til værkerne i Ribe Kunstmuseums permanente samling.

Varighed: 45-60 min.
Pris: 650 kr.
Max. 25 elever.

Hvis I besøger Ribe Kunstmuseum uden at skulle have en omvisning skal I melde jeres ankomst på forhånd. Husk at nævne, hvis I vil benytte app'en. Af sikkerhedsmæssige hensyn skal skolebørnene være under opsyn af en lærer under hele besøget. Læs husreglerne her.

Billeder, der fortæller historier

Sammen arbejder vi med forskellige redskaber og strategier til billedanalyse og taler om, hvordan kunstværker bliver til, hvorfor de ser ud som de gør, hvilke historier, de fortæller og hvad de betyder - i dag såvel som i tidligere tider.

Guldalderen i dansk kunst

Sammen ser vi på udvalgte værker fra tiden ca. 1800-1850 i dansk kunst. Vi sætter fokus på den historiske kontekst og undersøger, hvordan guldalderen kommer til udtryk i kunsten ved at se på forskellige malestile og motiver, såsom portrætter, landskaber og genremalerier. Man kan som udskolingsklasse med fordel arbejde med undervisningsmaterialet, der via eksempler fra Ribe Kunstmuseums samling giver en god indføring i Romantikken samt sideløbende strømninger

Det moderne gennembrud

Sammen ser vi nærmere på tiden omkring år 1900, hvor der i billedkunsten sker et oprør med guldalderens traditioner. Kunsten bliver moderne og vi analyserer værker af bl.a. Kristian Zahrtmann, Michael Ancher og Vilhelm Hammershøi.

ArtView: Ribe Kunstmuseum

Ønsker du et gratis undervisningstilbud, så er vores undervisningsapp en mulighed. Den kan benyttes uden forhåndskendskab til museet eller som et opfølgende besøg efter at have arbejdet med undervisningsmaterialet om Romantikken. Læs mere om vores gratis undervisningstilbud her

Fotosafari i Ribe

Ribe Kunstmuseum inviterer fotointeresserede elever og lærere til en gåtur gennem Ribes fotografi-venlige gader. Her finder vi motiver i byens rum og lærer ved praktiske øvelser om detaljernes magt, om vinkler og billedopbygning. Omviseren giver tips til at skabe levende og gode billeder. Læs mere om fotosafarien her

I sommeren 2016 udviklede Ribe Kunstmuseum sammen med Kulturskolen tre læringsforløb, der på forskellig vis kredser om dansk guldalder.
Forløbene er målrettet 7./8./9. klasses elever i faget billedkunst. Hvert forløb varer fire lektioner inkl. pause og koster 3000 kr.
NB! Kontakt venligst museet i god tid, hvis I ønsker forløbene.

Drapering og natur - Dansk guldalder på Ribe Kunstmuseum

Læringsforløbet har fokus på tegningen, skitsen og/eller studiet, hvilke alle var vigtige medier i kunsten i 1800-tallets begyndelse. Sammen vil vi se på kunstværker (malerier og skulpturer) og analysere, fortolke og diskutere dem. I museets arbejdsrum vil vi arbejde med kreative øvelser med blyant og vokspastel på papir.
Se den uddybende beskrivelse af forløbet.

Natur og iagttagelse - Dansk guldalder på Ribe Kunstmuseum

Læringsforløbet har fokus på tegningen, skitsen og/eller studiet, hvilke alle var vigtige medier i kunsten i 1800-tallets begyndelse. Sammen ser vi på kunstværker (malerier og tegninger) og analysere, fortolke og diskutere dem. I museets arbejdsrum vil vi arbejde med kreative øvelser med akvarel på papir.
Se den uddybende beskrivelse af forløbet.

Form og iagttagelse - Dansk guldalder på Ribe Kunstmuseum

Læringsforløbet har fokus på tegning, skulptur og afstøbning, hvilke alle var vigtige medier i kunsten i 1800-tallets begyndelse. Sammen vil vi se på kunstværker (tegninger og skulpturer) og analysere, fortolke og diskutere dem. I værkstedet vil vi arbejde med kreative øvelser med ler og gips.
Se den uddybende beskrivelse af forløbet.