Museets arkitektur

Bygningen fra 1864 er et kunstværk i sig selv. De røde mursten og de lyse sandstensbånd er sammen med de svungne volutgavle kendetegnende for den stilart, der kaldes for Rosenborgstilen.

Museumsbygningen set fra haven
Museumsbygningen set fra haven

Stilarten

Rosenborgstilen mimer trækkene fra 1500-tallets Renæssancestil. Den havde sin glansperiode i Danmark fra ca. 1860-1900, og tager udgangspunkt i den stilart, som vi kender fra Chr.IV's bygninger som Rosenborg og Børsen. Stilen ses også i Frederiksborg Slot, hvis genopførsel arkitekt Meldahl stod for i 1859. Ved at lade sin bolig opføre i netop denne stilart, skrev Giørtz sig ind i en strømning, der ellers blev set i herregåde, rådhuse mv.

Arkitekten

Arkitekten bag pragtvillaen i Ribe er L.A. Winstrup (1815-1889). Winstrup var Flensborgs stadsarkitekt og blev senere kgl. bygningsinspektør for den sydlige del af Jylland. Han har opført en lang række af statslige bygninger, fx rådhuset i Kolding og Toldboden i Aarhus.

Museets pavillon, der blev opført før hovedbygningen
Museets pavillon, der blev opført før hovedbygningen

Bygningskomplekset

Bomuldsfabrikant Giørtz købte en halv tønde land mellem Ribe Å og Sct Nicolaj Gade (daværende Tangegade) i 1850'erne - og her planlagde han sit nye hjem. I 1859 blev haven og pavillonen anlagt og hovedhuset stod færdigt i 1864. Haven skulle være en miniature af 'den vilde natur' med forskellige træsorter og planter. Snoede stier formede havens forløb, og der blev også anlagt en lille sø. Ribe havde fået en rigtig engelsk have ved åbredden.
Indrammet af den gamle røde mur, som er blevet bygget før 1857, og Per Kirkebys mur fra 2010, bliver museumskomplekset et tydeligt defineret rum, hvor der er plads til fordybelse.

Kig fra åen op mod hovedbygningen
Kig fra åen op mod hovedbygningen