Forskning

Aktuelle og tidligere forskningsprojekter og forskningssamarbejder

Forskningssamarbejder og netværk

Forskningen ved Ribe Kunstmuseum foregår i tæt samarbejde med en række andre institutioner og fagpersoner med interesse for museets ansvarsområde.

Siden 2012 har Ribe Kunstmuseum haft et formaliseret samarbejde med Fuglsang Kunstmuseum, idet begge museer – i hver sin del af landet – har guldalderen, det moderne gennembrud og tidlig, dansk modernisme som ansvarsområder.

Museets fagpersonale indgår i en række formelle og uformelle forskningsnetværk, herunder Nineteenth Century Studies/Research Network og Museologisk forskningsprogram ved Aarhus Universitet.

Forskningsprofil

Forskningen på Ribe Kunstmuseum tager udgangspunkt i samlingen og fagpersonalets særlige kompetencer. Museet har i en årrække haft fokus på den danske guldalder, ligesom der har været forsket i formidlingen af samlingen. Fra 2017 og i de kommende år er fokus især på det moderne gennembrud, modernisme, den naturalistiske tradition i det 20. århundrede og museumshistorie.

Aktuelle forskningsprojekter ved Ribe Kunstmuseum

• Deltagelse i det store forskningsprojekt "Art and the Formation of National Identities in Denmark" ved Aarhus Universitet

• Ny forskningsbaseret monografi om maleren L.A. Ring (1854-1933) ved dr. phil Henrik Wivel

Postdoc om Det lokale kunstmuseum i samarbejde mellem Ribe Kunstmuseum og Københavns Universitet

Med start i 2017 og over tre år skal projektet resultere i en række skarpe undersøgelser af Ribe Kunstmuseums formidling, branding og tilstedeværelse i både lokalsamfund og videre ud. Resultaterne af undersøgelsen får relevans for det store antal lokale kunstmuseer, der findes i Danmark, Norden og resten af Europa.

Læs pressemeddelelse om projektet

Ribe Kunstmuseum på Kulturministeriets forskningsportal

Ribe Kunstmuseum registrerer al forskning og faglig aktivitet. For en detaljeret opgørelse, se Kulturministeriets Forskningsportal

P.C. Skovgaard. "Møens klint". 1852/53
P.C. Skovgaard. "Møens klint". 1852/53

Afsluttet forskning

Nye vinkler på den danske maler Kristian Zahrtmann (1843-1917):
Afsluttet 2019. Resultatet kan læses her

Den danske maler Johannes Wilhjelm (1868-1938):
Forskningsartikel til udstillingskatalog. Afsluttet 2018

Michael Ancher og kvinderne fra Skagen
Forskningsartikel til udstillingskatalog. Afsluttet 2018

Ekkorum. Thorvaldsen, Willumsen, Jorn og deres samlinger
Forskningsartikel til udstillingskatalog. Afsluttet 2018

Fortolkninger af den danske kunstner John Olsens (f. 1938) værk
Forskningsantologi og tilknyttet udstilling. Afsluttet 2018

Køb bogen om John Olsen

Politisk ikonografi i dansk landskabsmaleri 1800-1870
Ph.d.-projekt 2013-16, Gertrud Oelsner

Gertrud Oelsner varetog i et samarbejde mellem Ribe Kunstmuseum, Fuglsang Kunstmuseum og Aarhus Universitet et treårigt ph.d.-forløb med arbejdstitlen Politisk ikonografi i dansk landskabsmaleri 1800-1870. Projektet sigter imod dels at revurdere fremkomsten og betydningen af den nationale drejning i dansk billedkunst, dels mod for første gang at levere en fyldestgørende karakteristik af nationalromantikken i dansk billedkunst, der hidtil har været betragtet som en mellemperiode i dansk kunst uden behov for særskilt behandling og interesse.

Andre forskningsprojekter
Torben Schønherr som landskabsarkitekt (2014), forskning i forbindelse med udstillingen Længsel, Lundbye og Kierkegaard (2013), Forskning i forbindelse med udstillingen Maleren Thorald Brendstrup 1812-1883. I guldalderens skygge (2012), forskning i formidling for udviklingshæmmede unge og yngre voksne (2011).

Forskningsformidling

En række kanaler anvendes til udbredelse af forskningen både til fagfæller og i bredere, formidlende form: I udstillingskataloger og internationale tidsskrifter, på museets digitale platform, som foredrag og undervisning og som grundlag for udstillinger og udstillingstekster.

Forskningskoordinator

Henvendelser om museets forskning kan rettes til museumsinspektør Josephine Nielsen-Bergqvist på mail jnb@ribekunstmuseum.dk

Ribe Kunstmuseum på Kulturministeriets forskningsportal

Ribe Kunstmuseum registrer al forskning og faglig aktivitet. For en detaljeret opgørelse, se Kulturministeriets Forskningsportal