Lån et værk fra Ribe Kunstmuseums samling

Ribe Kunstmuseum udlåner gerne værker til udstillinger på statsanerkendte museer i ind- og udland. Forespørgsler kan rettes til museumsdirektør Anne-Mette Villumsen på mail amv@ribekunstmuseum.dk.

Ribe Kunstmuseum forbeholder sig retten til at give afslag på en låneanmodning, hvis:

Værket indgår i egne udstillinger.
Værket er udlånt til andre museer.
Værket er i så dårlig bevaringstilstand, at risikoen ved håndtering og udstilling under udlån vurderes til at være for høj.
Udlåneren ikke opfylder museets lånebetingelser.

Sagsbehandlingstid
Almindelige ikke-komplicerede udlån: 3-4 måneder
Komplicerede, omfattende og/eller internationale lån: 4-6 måneder