FOTOSALG

Museets fotosalg henvender sig til private, til kulturelle- og offentlige institutioner og til erhvervslivet. Ved at søge i museets samling her findes oplysninger om kunstnernavn, værktitel og inventarnummer. Bestilling af billedmateriale kan ske ved at sende mail til post@ribekunstmuseum.dk med oplysninger om det aktuelle værk, om formålet (arten af udgivelsen, oplagets størrelse, forsideillustration eller til gengivelse inde i publikationen).

Fotomaterialet tilsendes via Wetransfer.com. Samtidigt sendes en faktura. Bemærk venligst at betalingen skal være i danske kroner og kun modtages via bankoverførsel. Desuden vedlægges en reproduktionstilladelse, som skal underskrives og returneres. Reproduktionstilladelsen til fotomaterialet udfærdiges af museet og beskriver museets og bestillers gensidige aftale om anvendelsen af fotomaterialet.

En ekspeditionstid på 2 uger må forventes. I tilfælde af nødvendige nyoptagelser kan der gå op til 4 uger.

PRISER:

Priserne er eksklusiv moms på 25%. Alle EU-kunder uden gyldigt momsnummer opkræves moms.
Et bestillingsgebyr, dækkende administrations- og forsendelsesomkostningerne, tillægges hver samlet ordre, og er for danske bestillinger 75 kr. Udenlandske kunder betaler 125 kr.
For reklamebrug er den vejledende pris 3.000 kr. Museet skal godkende et layout.

For rent elektroniske udgivelser anslås oplagstallet.

Trykte medier

Kommerciel
Bøger, aviser, tidsskrifter, blade

Oplag /
Placering 1-2.000 >5.000 >10.000 >50.000 >100.000
indeni 850,- 950,- 1.000,- 1.500,- 1.700,-
forside 1.100,- 1.300,- 1.400,- 1.800,- 2.200,-
bagside 950,- 1.150,- 1.250,- 1.650,- 2.050,-

Kunstfaglig brug/Ikke-kommerciel brug
Undervisnings-, studie-, forsknings- og museumsbrug, herunder udstillingskataloger

Oplag /
Placering 1-2.000 >5.000 >10.000 >15.000
indeni 550,- 700,- 900,- 1.500,-
forside 850,- 950,- 1.100,- 1.500,-
bagside 700,- 850,- 1.000,- 1.500,-

Reproduktionsbetingelser:

• Fotomaterialet må kun anvendes til det aftalte formål, og det må ikke overdrages til tredjemand uden museets skriftlige samtykke. Tilladelsen gives alene til brug af fotografiet til ovennævnte formål og omfatter ikke kunstnerens (eller arvingers) eventuelle ophavsret. Museet opfordrer til, at man kontakter Copydan Billedkunst.
• Reproduktionen må ikke beskæres, overtrykkes eller gøres større end originalen uden særlig tilladelse fra ophavsmanden til værket eller museet.
• Følgende skal tydeligt angives i publikationen: kunstnerens navn, værkets titel og datering, at værket tilhører Ribe Kunstmuseum samt Foto: © Ribe Kunstmuseum.
• Elektronisk lagring af materialet er kun tilladt i den periode elektronisk håndtering i forbindelse med produktionen er nødvendig, d.v.s. alle digitale gengivelser af museets værker skal slettes umiddelbart efter brug.
• Et eksemplar af den publikation, hvori reproduktionen forekommer, skal uopfordret sendes vederlagsfrit til Ribe Kunstmuseum.
Særlige betingelser for elektroniske publikationer:
• Fotomaterialet må kun formidles elektronisk i en opløsning på 72 dpi eller derunder.
• Løbetiden for on-line publikationer er 3 år, hvorefter ny tilladelse skal indhentes.

Orientering om ophavsret i forbindelse med anvendelse af museets fotomateriale.

Af hensyn til gældende lov om ophavsret skal der i forbindelse med fotobestillinger af kunstværker, hvortil kunstneren har levet indenfor de sidste 70 år, søges om tilladelse til gengivelsen. Foruden den almindelige fotobestilling afgivet til Ribe Kunstmuseum skal der således også indhentes tilladelse fra den pågældende kunstner eller dennes arvinger.
De fleste danske kunstnere lader VISDA varetage deres reproduktionsret. Nogle kunstnere forvalter imidlertid selv deres rettigheder, og man er derfor i sådant tilfælde nødt til at træffe personlig aftale med den enkelte kunstner. Nærmere oplysninger omkring ovenstående og afklaring af rettigheder kan ske gennem kontakt til:

VISDA
Bryggervangen 8
2100 København Ø
Telefon: 31 40 60 00
E-mail: billedlicens@visda.dk

Ribe Kunstmuseum forudsætter, at en afklaring og betaling for reproduktionsrettighederne til værket foranstaltes af rekvirenten af billedmaterialet.
Har kunstneren været afdød i mere end 70 år, er ophavsretten til værket udløbet. Som det fremgår af betingelserne for brug af museets fotomateriale, skal man i disse tilfælde derfor kun oplyse, at det gengivne værk ejes af Ribe Kunstmuseum, og at copyright til fotoet tilhører Ribe Kunstmuseum ©.

Vedr. ophavsretbeskyttede værker er det tilladt at:

• udprinte op til 2 papirkopier af de gengivne kunstværker til privat brug.
• at fremstille et eksemplar i digital form af de gengivne kunstværker til personlig brug for fremstilleren eller dennes husstand f.eks. i form af download til et elektronisk billedarkiv, hvortil alene de ovenfor angivne personer har adgang.

Alle andre former for eksemplarfremstilling samt anden benyttelse af de gengivne kunstværker kræver forudgående tilladelse. Dette gælder også:

• Udprint af papirkopier til brug for undervisning, formidling eller anden ikke privat benyttelse.
• Download til digitalt medie, hvortil andre end brugeren og dennes husstand har adgang.
• Offentlig visning af de gengivne kunstværker for et større antal deltagere på storskærm eller lignende.

Copyright for øvrigt indhold på hjemmesiden:

Indhold på ribekunstmuseum.dk er produceret af museet og må kun anvendes i undervisningssammenhæng og til eget brug, så længe ophavsretten ikke krænkes, jævnfør teksten ovenfor. Det er ikke tilladt at anvende indholdet i kommerciel sammenhæng, herunder blandt andet videredistribuering, publicering på print eller via andre medier uden særskilt tilladelse. Dette gælder også fotografier, som er krediteret Ribe Kunstmuseum eller andre fotografer.