Ungdomsudddannelser

Ribe Kunstmuseum udvikler løbende nye undervisningsforløb til elever fra gymnasier, HF, HHX, VUC og EUD.

På Ribe Kunstmuseum tilbyder vi omvisninger og undervisningsforløb, som tager udgangspunkt i museets samling af dansk kunst fra 1750-1950. Alle forløb er tilpasset de relevante niveauer i fagene dansk, historie og billedkunst.

Alle læringstiltag er dialogiske og sigter mod at aktivere og engagere elever. Vi tager højde for elevernes kompetencer og læringsstile og tilstræber variation mellem spørgsmål, dialog og praktiske øvelser.

Vi kan altid planlægge kortere eller længere forløb efter klasser og hold. Vi laver også gerne temaomvisninger på tværs af samlingen. Kontakt os venligst og fortæl os om jeres ønsker og behov.

Tidsrum: 45-60 min.
Pris: 650 kr.
Max. 25 elever.

Billeder, der fortæller historier

Hvad sker der i mødet med et kunstværk? Hvilke tanker kan et maleri eller skulptur sætte i gang? Og hvordan sætter man ord på de oplevelser og indtryk, som kunstværker giver. Sammen ser vi på udvalgte værker fra museets samling og arbejder med billedanalytiske begreber som f.eks. komposition, linjer og farver, symbolik og fortolkning.

Guldalderen i dansk kunst

Sammen ser vi på kunstværker fra tiden ca. 1800-1850 i dansk kunst. Vi ser nærmere på de motiver, som vi finder i værkerne i museets samling, heriblandt C.W. Eckersberg, Johan Thomas Lundbye og Constantin Hansen. Vi diskuterer udtryk og væsentlige træk i guldalderens billedkunst, med særligt fokus på nationalromantik og identitet.

Det moderne gennembrud

Sammen ser vi på kunstværker fra tiden omkring år 1900, hvor der i billedkunsten sker et oprør med guldalderens traditioner. Kunsten bliver moderne og kritisk, og der dukker nye ismer op på tværs af landegrænser. Vi analyserer værker af bl.a. Kristian Zahrtmann, Michael Ancher og Vilhelm Hammershøi og diskuterer forskellige ismers kendetegn, heriblandt naturalisme, realisme, impressionisme og symbolisme.

Queer Zahrtmann

I forbindelse med udstillingen Kristian Zahrtmann. Queer, kunst og lidenskab fik vi i samarbejde med LGBT Danmark udviklet et tværfagligt undervisningsmateriale om kunst, køn, seksualitet og identitet med udgangspunkt i den danske maler Kristian Zahrtmann. Materialet kan bruges selv om udstillingsperioden er afsluttet. Du finder materialet her.

Billedbyggeren. Georg Jacobsen og den konstruktive kunst.

I forbindelse med udstillingen "Billedbyggeren" har lektor Klaus Nielsen i samarbejde med Ribe Kunstmuseum udviklet et undervisningsmateriale. Det henvender sig til mat C–niveauet eller som en hurtig repetition af geogebra på højere niveauer.Materialet kan bruges selv om udstillingsperioden er afsluttet. Du finder materialet her