Pressemeddelelse 24. april 2024

#To malerier af kvindelige kunstnere føjes til Ribe Kunstmuseums samling

De senere år har der været en stigende opmærksomhed om, at de danske kunstmuseer rummer langt færre værker af kvindelige kunstnere end af mandlige kunstnere. Selv om en del af denne forskel er historisk betinget, da kvinder i Danmark først i 1888 fik mulighed for at uddanne sig til kunstnere, findes der mange kvindelige kunstnere inden for den periode i dansk kunst frem til 1940, som Ribe Kunstmuseum samler på.
Derfor var det en stor glæde for Ribe Kunstmuseum at kunne føje to nye malerier af to kvindelige danske kunstnere til samlingen i marts måned. Det ene maleri er af Agnes Slott-Møller og det andet maleri er af Olga Meisner-Jensen. Hvor maleriet af Agnes Slott-Møller blev købt med støtte fra Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond, blev maleriet af Olga Meisner-Jensen købt med støtte fra Ny Carlsbergfondet.
Maleriet af Agnes Slott-Møller forestiller et motiv fra folkevisen “Ridderens Runeslag”. I folkevisen praler Hr. Peder overfor Hr. Oluf med, at han kan lokke og forføre hvem som helst ved at spille på sin magiske lur og gyldne harpe – selv Hr. Olufs trofaste fæstemø Mette. Det lykkes også Peder at friste Mette. Bagefter vender hun hjem til sin Oluf, som tager imod hende, men Mette, som er ude af stand til at tilgive sig selv, begår selvmord. Den dramatiske historie er typisk for de middelalderlige folkeviser, der var meget populære omkring år 1900, og som Agnes Slott-Møller lavede flere malerier inspireret af.
Slott-Møllers maleri viser Mette, der står i døråbningen og kan høre Peders magiske musik. Maleriet er indsat i en usædvanligt udformet ramme, som Slott-Møller har lavet særligt til dette maleri, og hvor en linje fra folkevisen, som også er maleriets titel, er graveret ind i træet. Maleriet skal indgå i en udstilling om middelalder-inspireret kunst, som Ribe Kunstmuseum viser i 2027.

Det andet maleri er lavet af Olga Meisner-Jensen og forestiller blomster i en vindueskarm. Meisner-Jensen arbejdede med portrætter og blomstermaleri, men det er især i sidstnævnte genre, at hun udførte nogle smukke og originale motiver. Det maleri, som Ribe Kunstmuseum netop har købt, er en naturalistisk skildring af en frodig og farverig vindueskarm med klokkeblomster i fuldt flor. Lyset strømmer ind gennem vinduet og danner lysende felter bag blomsterne.
Olga Meisner-Jensens maleri er med til at uddybe vores viden om genrehierarkiet indenfor dansk kunst, hvor blomstermotivet gik fra at være nederst og mest overladt til kvinder, frem til, at kvinderne netop tog blomstermotivet til sig og brugte det aktivt i kampen for mere indflydelse som kunstnere.
Meisner-Jensens kunstneriske løbebane startede på en privat tegneskole hos Marie Luplau og Emilie Mundt, der fra 1888 fik karakter af en forberedelsesskole for kvinder, som søgte optagelse på Kunstakademiets Kunstskole for Kvinder, der blev grundlagt samme år. Sammen med de kvindelige Fynbomalere Alhed Larsen, Anna Syberg, Christine Swane og Cathrine Svendsen Engel udstillede Meisner-Jensen i 1912 på Den frie Udstilling. Udstillingssamarbejdet understreger Meisner-Jensens relation til Fynboerne, selv om hun ikke regnes for en del gruppen. Alle brugte de blomster som et centralt motiv, og de reformerede den klassiske blomsteropstilling. Både for 1880’ernes og 1910’ernes kvindelige kunstnere havde det stor betydning at være en del af et fællesskab, og Meisner-Jensen spillede en væsentlig rolle i dette fællesskab. I 1916 var hun således med til at stifte Kvindelige Kunstneres Sammenslutning (KKS).
Det er en del af Ribe Kunstmuseums erhvervelsesstrategi at styrke og udbygge repræsentationen af kvindelige kunstnere i museets samling. Derudover er et af de områder, der nævnes som af særlig betydning i museets ansvarsområde, Fynboerne. Med dette værk ønsker vi derfor at styrke to kategorier i samlingen. Med erhvervelsen demonstrer vi også, at den traditionelle formidling om Fynboerne har ekskluderet de kvindelige Fynbomalere og kvindelige kunstnere beslægtet med dem.

For mere information, kontakt:
Direktør Anne-Mette Villumsen, Ribe Kunstmuseum.
Tlf. 2369 5220
amv@ribekunstmuseum.dk