Jacob A Riis. Light in Dark Places

Målgrupper: Mellemtrinnet, udskolingen og ungdomsuddannelser

I foråret 2017 viste Ribe Kunstmuseum særudstillingen Jacob A Riis. Light in Dark Places, hvortil der er udarbejdet tre forskellige undervisningsforløb.

I forbindelse med forårets udstilling Jacob A. Riis. Light in Dark Places har Ribe Kustmuseum i samarbejde med Kunstforeningen GL STRAND udviklet et undervisningsmateriale, der fokuserer på tre centrale temaer i Riis’ arbejde som journalist, forfatter og fotograf.

De tre temaer fattigdom, immigration og fotojournalistik præsenteres under overskrifterne Fattigdom i billeder og ord, Drømmen om den nye verden og Fotojournalisten Jacob A. Riis. Undervisningsmaterialet præsenterer hans brug af billeder og ord til at kommunikere en reformistisk dagsorden i USA.

Målgruppen er folkeskolens mellemtrin og udskoling samt ungdomsuddannelserne og er primært tiltænkt fagene billedkunst, historie og samfundsfag, men vil også kunne bruges i dansk. Materialet åbner op for diskussion af forskellige problemstillinger som assimilation, sociale problemer og byudvikling, og opgaverne er både rettede mod individuel besvarelse og diskussion i grupper eller på klassen.

Hent materialet her:

Fattigdom i ord og billeder

Drømmen om den nye verden

Fotojournalisten Jacob A. Riis

Læs lærervejledningen for yderligere information. Hent den her.