På jagt efter spor og ord

Målgruppe: Fra mellemtrinnet

I Ribe er der mange spor fra fortiden. Sporene bygger bro mellem vor tid og vore forfædres. Med udgangspunkt i undervisningsmaterialet fra Ribe Kunstmuseum, kan I med klassen gå på jagt efter spor i byens rum, fange dem med jeres kamera og bruge dem til at arbejde videre med dem gennem billed- og tekstopgaver. Målgruppe: fra 6.klasse

pressefoto
pressefoto

Materialet tager afsæt i udstillingen JEG-VAR-HER. Skriftbilleder af Ulla Diedrichsen, der netop sætter fokus på disse spor fra fortiden samt på menneskets behov for at markere sig. Opgaverne i materialet kan bruges i forbindelse med et besøg i udstillingen, men er også brugbart, hvis I er på egen hånd. Der vil også være forslag til at arbejde videre i klasserne og i Ribes byrum.

Diedrichsen har været en del af den danske og internationale kunstscene siden 1970'erne og arbejder bl.a. med at bygge bro mellem kunst og 'ikke-kunst'. Fx ved at tage kendte genstande og omforme dem til kunstværker. Hun er optaget af bogstaver og ord.
Gennem sine kunstværker undersøger hun ord, bogstaver, skrifttyper og spor. Hun løfter konkrete cases fra byen op til at omhandle et universelt behov for at blive husket på tværs af tid. Fragmenterede sætninger, og ord fra gravsten og kirkebænke, transformeres til nye værker, hvor betydningen af bogstaverne udviskes og deres billedform trænger frem.

Opgaverne er inddelt i tre kategorier: 'Ord', 'Spor' og 'Skrift'. Til hver kategori er der billeder med tilhørende spørgsmål.

Download undervisningsmaterialet her

Mål

Efter 6. klassetrin, dansk. Med tilhørende Færdigheds- og vidensområder og -mål

Kompetenceområde: Læsning

Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge.

Kompetenceområde: Fremstilling

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.

Kompetenceområde: Fortolkning

Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.

Kompetenceområde: Kommunikation

Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer.