Queer Zahrtmann

Målgruppe: Udskolingen

Et tværfagligt undervisningsmateriale om kunst, køn, seksualitet og identitet med udgangspunkt i den danske maler Kristian Zahrtmann. Vinder af Rainbow Awards 2020

Kristian Zahrtmann, "Dronning Kristina i Palazzo Corsini", 1908. SMK – Statens Museum for Kunst. Foto: SMK
Kristian Zahrtmann, "Dronning Kristina i Palazzo Corsini", 1908. SMK – Statens Museum for Kunst. Foto: SMK

Om materialet
Dette undervisningsmateriale er udviklet af Den Hirschsprungske Samling, Ribe Kunstmuseum og Fuglsang Kunstmuseum i tæt samarbejde med LGBT Danmark og undervisere i udskolingen. I materialet anvendes Kristian Zahrtmanns (1843-1917) visuelt appellerende og udfordrende kunstværker som indgangsvinkel til samtaler, debat og refleksion over kunst, køn, seksualitet og identitet i et historisk og nutidigt perspektiv.

Materialet er udviklet i forbindelse med særudstillingen Kristian Zahrtmann. Queer, kunst og lidenskab, der vises på de tre museer i perioden maj 2019 - maj 2020. Det kan anvendes før, under og efter et udstillingsbesøg og består af seks tematiske forløb, som kan afvikles selvstændigt eller som ét større samlet forløb. Hvert tema indeholder kortere og længere baggrundstekster, der med fordel kan gennemgås fælles i klassen. Eleverne kan også deles op i mindre grupper, der arbejder med teksterne for derefter at fremlægge indholdet for hinanden. Under hvert tema er der opstillet en række arbejds- og diskussionsspørgsmål, der kan besvares selvstændigt, parvis, i grupper eller fælles i klassen. Materialet kan benyttes selvstændigt uden et museumsbesøg.

Materialet er relevant for fagene dansk, samfundsfag, historie, billedkunst, sundheds- og seksualundervisning, familiekundskab samt tværfaglige forløb.
Download undervisningsmaterialet her
Download lærervejledningen her
Download en PowerPoint-fil her med de billeder, der bliver brugt i materialet