Billedbyggeren. Georg Jacobsen og den konstruktive kunst

Målgruppe: Ungdomsuddannelser, matematik C-niveau

I forbindelse med udstillingen "Billedbyggeren" har lektor Klaus Nielsen i samarbejde med Ribe Kunstmuseum udviklet et undervisningsmateriale. Det henvender sig til mat C–niveauet eller som en hurtig repetition af geogebra på højere niveauer.

Georg Jacobsen, "Haren", 1922. Trondheim Kunstmuseum. Foto: Tore Strønstad
Georg Jacobsen, "Haren", 1922. Trondheim Kunstmuseum. Foto: Tore Strønstad

Billedbyggeren. Georg Jacobsen og den konstruktive kunst tager udgangspunkt i 1920’ernes Paris, hvor den danske kunstner Georg Jacobsen (1887-1976) og kunstnerkolleger fra hele verden satte sig for at studere billedkonstruktion. For flere blev det konstruktive et livsprojekt, mens det for andre blev et kort og turbulent kapitel i kølvandet på 1. Verdenskrig.

Når Georg Jacobsen og hans kollegaer påbegyndte et kunstværk, var det med passer og lineal. Proportioner blev fremregnet, motivet først skitseret som geometriske former, billedfladen blev drejet om midteraksen, og former blev forskudt i forhold til hinanden og billedfladen.

Vil man ind under huden på Jacobsen kunst, må man kigge bag motivet. Gennem skitser og færdige værker ser vi i dette tema nærmere på det, der ligger under værkernes overflade og derigennem anskueliggøres nogle af de processer, som Jacobsen benyttede sig af, når et billede skulle bygges op og et motiv placeres. Jacobsen gik til malerkunsten med en arkitekts blik og en matematikers udregninger, og han blev i Parisergruppen udnævnt til at være gruppens teoretiker.

Jacobsen udviklede formler for sin billedkonstruktion og kun lidt var overladt til tilfældighederne. Han foretrak ofte’ det gyldne snit’ og udviklede et format med underinddelinger kaldet ’den harmoniske port’. Han så naturen som geometriske former: Kegler, rektangler, cirkler, der efterfølgende kunne formes til fx vaser, borde og appelsiner. Ikke som kubisterne, der gjorde geometrien til selve motivets form, men som et underliggende skelet, hvorpå motivet blev påført.

I følgende undervisningsmateriale kommer vi – med udgangspunkt i Jacobsens malerier – rundt om Det gyldne snit/Den Gyldne Firkant, Den harmoniske port samt stilleben i to og tre dimensioner.

En stor tak til lektor Klaus Nielsen, der har sat sig ind i Jacobsens billedteori og har udviklet undervisningsmaterialets opgaver.

Undervisningsmaterialet downloades via dette link

God fornøjelse!
//Ribe Kunstmuseum