St. Agnese i Rom

Wilhelm Bendz (1804-1832)

St. Agnese i Rom

  • 32 x 50 cm
  • RKMm0017
  • Udstillet på museet

Bendz har kopieret sin læremester

Wilhelm Bendz’ maleri er en tro kopi efter læremesteren C.W. Eckersbergs original fra 1815. Eckersberg havde malet den romerske kirke Sant’Agnese fuori le mura på sin store dannelsesrejse, hvor han tilbragte tre år i Rom fra 1813-1816.

Eckersberg og friluftsmaleriet

I disse år fik Eckersberg for alvor gang i at male dagligdags scenerier under åben himmel. Han satte det endda i system og malede på det samme tidspunkt hver dag, så lys og skygge kunne blive korrekt. Dermed var han del af en europæisk avantgarde, der arbejdede i det fri i stedet for at male efter erindringen hjemme i atelieret. Ambitionen for disse kunstnere var, at formidle noget sandt om verden. Og mens det kunne være svært at sige noget sandt om det usynlige som fx det sjælelige eller trosmæssige, så kunne man i hvert fald iagttage det synlige og forsøge at gengive det med størst mulig trofasthed.

Eckersberg brugte sine malerier fra Rom til at undervise efter

Da Eckersberg kom hjem til København, blev han professor på Kunstakademiet. Han fik også embedsbolig på Charlottenborg, hvor akademiet lå den gang som i dag. Akademiet var primært en tegneskole, fordi man mente at tegning var grundlaget for al visuel kunst. De studerende måtte lære at male andre steder - hos malermestre eller andre kunstnere. Så paradoksalt nok gik mange af Eckersbergs elever også hos ham som privatelever, og kom i hans hjem på Charlottenborg. Her kunne de se malerierne fra Rom – de såkaldt romerske prospekter. Det var billeder, som Eckersberg havde malet for at øve sig, og ikke med salg for øje. Han havde mange af prospekterne hængende fremme, og de kunne bruges i undervisningen af privateleverne. Kopiering var en af grundstenene i undervisningen, og det er derfor ikke overraskende, at der findes en del kopier efter netop Eckersbergs romerske prospekter. Bendz var elev hos Eckersberg i 1820’erne og i denne kopi har han gjort sig stor umage, så alt kunne fremstå præcis som hos læremesteren

Mere
Du kan selv se efter på originalen, som i dag tilhører Statens Museum for Kunst: https://open.smk.dk/artwork/image/KMS723

Tags