Ribe Amtsraad under Stiftamtmand Stemanns Forsæde

Heinrich Dohm (1875-1940)

Ribe Amtsraad under Stiftamtmand Stemanns Forsæde1915

  • Olie på lærred, 170 x 264 cm
  • RKMm0044
  • På magasin

Ribe Amtsråd blev i perioden 1899-1921 styret af Stiftamtmand Kammerherre Gustav Stemann (1845-1929), der udover at være leder af rådet også var bestyrelsesformand for Ribe Stiftsmuseum. Før sit hverv i Ribe Amt, var Stemann borgmester i Randers (1885-1899). Sammen med Ludvig Schrøder stiftede han i 1902 det første historiske amtssamfund (for Ribe amt), var dets formand 1902–22, og skrev i den sammenhæng flere artikler om Ribes historie. D.15.9. 1915 fyldte Stemann 70 år, og det er højst sandsynligt i den sammenhæng, at maleriet er blevet udført. Selvom alle medlemmer af amtsrådet er repræsenteret på billedet, er der ingen tvivl om, hvem midtpunktet er. Stemann sidder i centrum af salen, og Læge I. C. Jensen og Vejinspektør Höyer har endda trukket deres stole tilbage for at give Dohm frit udsyn. I Ribe Stiftstidende kan man d. 27.11.1914 læse, at der efter Dohms anvisninger var rykket rundt på møbler i amtsrådssalen, så den bedst mulige komposition kunne opnås, og at han påbegyndte sit arbejde, mens medlemmerne holdt møde.

Et betragteligt afslag

Efter at billedet var færdiggjort, skrev kunstneren til museet. Før han gik i gang med maleriet, havde han nævnt til Stemann, at 3000 kr. ville være en passende pris, men d.29.12.1915 tilbød han det til en lavere pris, hvis det så betød, at det kunne komme til at indgå i museets samling – og så startede forhandlingerne. Dohm nævnte i brevet, at han gerne ville give et afslag på 700 kr., men det endte med, at museet i februar 1916 købte billedet for halvdelen af den førstnævnte pris: 1500 kr.

Religiøse billeder og friluftsmaleri på Fanø

Heinrich Dohm (1875-1940) var uddannet på Kunstakademiet med bl.a. kunstneren Otto Bache som underviser. Dohm malede primært portrætter og landskaber, men har også udført bl.a. Den store hvide flok, der kan opleves i Holmens Kirkegårds kapel samt Christian X rider over Grænsen 1920 efter Genforeningen i Fredensborgsalen på Christiansborg. I begyndelsen af 1920’erne købte Dohm husene Øster Land 5 – hvor han indrettede atelier – og Digevej 31 i Sønderho, og hver sommer indtil 1940 tilbragte han længere perioder på Fanø, hvor han malede i det fri.

Mere

I denne artikel fra Ribe Stiftstidende (27.11.1914) kan du læse mere om Dohms første besøg i amtsrådssalen