Panterjægeren

J.A. Jerichau (I) (1816-1883)

Panterjægeren1846-1845

  • Gips, H: 230 cm
  • RKMs0319
  • Udstillet på museet

J. A. Jerichau var elev af Bertel Thorvaldsen og en af tidens store billedhuggere

Panterjægeren har ingen rod i antik myte eller bibelhistorie, hvilket er atypisk for tidens skulpturer – det som vises, er kampen mellem menneske og dyr. Det er ikke til at sige, hvem der vinder.

Panterjægeren er Ribe Kunstmuseums første værk og var med på den første udstilling i 1891.

Tags