Tidligere udstilling: 3.10. 2020 - 10.1. 2021

Stilhed før Storm. Vadehavets kunst

Markeringen af 100-året for Genforeningen og 10-året for udnævnelsen af den danske del af Vadehavsområdet til Nationalpark i 2020 er en kærkommen anledning til at sætte fokus på den billedkunst, der gennem tiden er blevet til med marsken og dets mennesker som inspiration og motiv.

Carl-Johan Forsberg, "Havskum", 1928. Fanø Kunstmusuem
Carl-Johan Forsberg, "Havskum", 1928. Fanø Kunstmusuem

Udstillingen er den første nogensinde, der samler kunst fra hele vadehavsregionen og sætter den i en fælles ramme. Med udstillingen åbnes lugen til en kunst på tværs af landegrænser, som hidtil kun sporadisk har været belyst. Nu får museets gæster mulighed for at se den store bredde i områdets kunst med overvældende natur, lokale skikke og turisme fra midten af 1800-tallet til i dag.

Kaneli & Smit, Sæ-earm (Munding), 2016. Museum Belvédère
Kaneli & Smit, Sæ-earm (Munding), 2016. Museum Belvédère

Mangfoldig visning af vadehavets kunst fra 1800-tallet til nu

Det særlige naturområde tiltrak de første malere i midten af 1800-tallet og helt frem til i dag har kunstnere fundet Vadehavet tillokkende. Med udstillingen Stilhed før storm. Vadehavets kunst præsenterer Ribe Kunstmuseum et udvalg på mere end 75 værker af danske, tyske, svenske og hollandske kunstnere heriblandt Holger Drachmann, C.F. Sørensen, Emil Nolde, Marie Louise Exner, Trine Søndergaard, Carl Johan Forsberg, Jan Altink, August Wilckens med mange flere. Ud over malerier fra Ribe Kunstmuseums egen samling, vil der på udstillingen kunne opleves værker fra Museumsberg Flensborg, Fanø Kunstmuseum, Museum Belvédère (Heerenveen, Holland) og private samlinger.

Johanne Bork, "Både for anker", u.å. Fanø Kunstmuseum
Johanne Bork, "Både for anker", u.å. Fanø Kunstmuseum

Stilhed før storm. Vadehavets kunst er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden og KrogagerFonden.