Tidligere udstilling: 26.6 - 5.9. 2021

Wilhelm Marstrand. Den store fortæller

Udstillingen stiller skarpt på guldaldermaleren Wilhelm Marstrand (1810-1873) og hans mangeartede virke: hans livlige folkelivsskildringer fra Danmark og Italien, hans skarpsynede Holbergscener og Don Quixotefortællinger, hans indtagende portrætter og markante historiemalerier.

Wilhelm Marstrand, "En dans i det fris på Ischia", 1847. Ribe Kunstmuseum
Wilhelm Marstrand, "En dans i det fris på Ischia", 1847. Ribe Kunstmuseum

Wilhelm Marstrand havde C.W. Eckersberg som lærer på kunstakademiet i København, hvor han selv senere blev både professor og direktør. I sin samtid var den berejste Marstrands billeder meget eftertragtede og populære, og han blev set som et af sin tids helt store kunstneriske talenter. Siden har hans status svinget op og ned, og i perioder har opfattelsen været, at især folkelivsskildringerne var alt for farvestrålende og glansbilledagtige. I eftertiden har Marstrand således ikke rangeret lige så højt som f.eks. kollegerne Johan Thomas Lundbye og Christen Købke, og en af grundene kunne være, at han interesserede sig for det anekdotiske, for satire, karikatur og humor.

I nyere dansk kunsthistorie står guldalderen og dens kunstnere igen centralt, og i dette projekt er det Marstrands tur til at blive underkastet ny viden og metoder. Gennem værker og arkivalier er forskerne dykket ned under overfladen af kunstnerens tilsyneladende muntre billedstrøm for at se nærmere på bl.a. hans blik på sociale forhold, nationalromantiske strømninger og billedkunstneriske hierarkier samt hans omfattende rejseaktivitet og eksperimenter i det maleriske senværk.

Wilhelm Marstrand, "Romerske borgere forsamlede til lystighed i et osteria", 1839. Nivaagaards Malerisamling
Wilhelm Marstrand, "Romerske borgere forsamlede til lystighed i et osteria", 1839. Nivaagaards Malerisamling

Udstillingen viser ca. 60 af Marstrands væsentligste værker fra offentlige og private samlinger i ind- og udland, mens en række kunsthistorikere i den ledsagende rigt illustrerede bog uddyber og nuancerer udstillingens temaer.

Udstillingen er skabt i nært samarbejde med Nivaagaards Malerisamling, Fuglsang Kunstmuseum, Skovgaard Museet og Jesper Svenningsen, ph.d. og projektforsker ved Statens Museum for Kunst.

Ribe Kunstmuseum og de andre tre museer har på hver deres måde fokus på guldalderen i samlinger, forskning og formidling, ligesom museerne interesserer sig for nye tolkninger af perioden og dens kunstnere.

'Wilhelm Marstrand. Den store fortæller' vises:
Fuglsang Kunstmuseum
Nivaagaards Malerisamling
Ribe Kunstmuseum
Skovgaard Museet

Projektets forskning, der danner grundlag for tre af udstillingskatalogets artikler, kan læses her.

Tak til:

15.Juni Fonden

Arne V. Schleschs Fond

Augustinus Fonden

Beckett-Fonden

Knud Højgaards Fond

Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond

Ny Carlsbergfondet

Slots- og Kulturstyrelsens pulje til styrkelse af forskerkompetencer

Sportgoodsfonden

Toyota-Fonden

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond