Hvis portrættet var en scene - en forløb om selviscenesættelse

Målgruppe: Fra mellemtrinnet

Undersøg museets portrætmalerier med begreber fra teaterverdenen: Kropssprog, kostumer, kulisser, rekvisitter og roller. Begreberne skal hjælpe eleverne med at identificere nogle af de elementer, som kunstnerne har brugt til at iscenesætte de mennesker, de portrætterer.

[Malthe Engelsted, "Arbejdsfolk", 1886. Ribe Kunstmuseum]<br>
[Malthe Engelsted, "Arbejdsfolk", 1886. Ribe Kunstmuseum]

I dette forløb skal eleverne arbejde med, hvordan de selv gerne vil ’ses’ i deres dagligdag og ’portrætteres’ på sociale medier. Hvilke roller spiller de – hvornår og overfor hvem? Hvilke kulisser, kostumer og rekvisitter bruger de i jeres selfies og familiefotos? Hvad deler de (ikke) på de sociale medier, og hvordan vil de gerne have, at omverdenen ser dem – og hvad gør de for at få det til at se sådan ud?

[Materialet kan downloades via dette link]
Målgruppe: 6.-10.klassetrin

Billedkunst
Færdigheds- og vidensområder og -mål
Efter 6. klassetrin

Billedanalyse:
- Eleven kan analysere og vurdere billeders anvendelse inden for forskellige kultur- og fagområder
- Eleven kan analysere billeders funktion i en given kontekst
- Eleven har viden om billeders kommunikative funktion

Dansk
Færdigheds- og vidensområder og -mål.
Efter 9. klassetrin

Dialog:
- Eleven kan argumentere og informere
- Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog
Krop og drama:
- Eleven kan bruge kroppen som udtryk
- Eleven kan analysere eget og andres kropssprog
It og kommunikation:
- Eleven kan diskutere etiske spørgsmål vedrørende kommunikation på internettet
- Eleven kan vælge digitale teknologier i forhold til situationen
- Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab