Opstilling med rugbrød

Ebba Carstensen (1885-1967)

Opstilling med rugbrød1928

  • Olie på lærred, 88 x 93 cm
  • RKMm0514
  • Udstillet på museet

Kubistisk kraft

”Frøken Ebba maler som et Mandfolk” skrev Nationaltidende i 1926 og fortsatte: ”d.v.s. er en af de faa Damer herhjemme, der overhovedet kan male.”

Måske var det Carstensens kubistiske stil, der ledte kritikerens tanker i retning af noget maskulint. I hvert fald malede hun kubistisk i de år, og trak dermed på en metode som Pablo Picasso og Georges Braque havde udviklet i begyndelsen af det 20. århundrede. Det ser man også i denne opstilling af objekter fra et helt almindeligt køkkenbord med rugbrød og en mælkeflaske som hovedpersonerne. De kantede former var et forsøg på at gengive lysets virkninger med vægt på masse og overflade, og her var motivet mindre vigtigt.

Organisatoren Carstensen

Carstensen havde uddannet sig hos sin fætter maleren Sigurd Wandel, på Johan Rohdes skole og i Paris. Senere blev hun en af de første elever på Kunstskolen for Kvinder, der åbnede i 1908 og var en afdeling under Kunstakademiet. Det var et vigtigt skridt, og selvom ligestillingen på institutionen først blev fuldstændig i 1924, havde kvinder nu markant bedre muligheder for at uddanne sig til kunstnere. Carstensen engagerede sig i kvindesagen og havde et uromantisk blik for de forhindringer hun selv og andre kvinder måtte forcere. Hun udtalte at:

”[…] vi kvindelige Kunstnere egentlig behandles lidt forkert – f.Eks. er Efteraarsudstillingen jo ikke egentlig den rigtige Tumleplads for en som mig [...] Den frie Udstilling er efter min Mening Stedet, hvor jeg hører hjemme – der er alle mine gamle, mandlige Kammerater efterhaanden endt – men jeg føler, at de ligesom har en Skræk for at faa Kvinder med i Spillet.”

Carstensen var blandt initiativtagerne til Kvindelige Kunstneres Samfund, en interesseorganisation, der bl.a. skulle få kvindelige kunstnere ind i bestyrelser og bedømmelseskomiteer i kunstverdenen. Det var helt nødvendigt i et miljø, hvor kvinders kunstneriske virke blev betragtet som andenrangs. Du kan læse mere om Carstensens kunst og hendes rolle i Kvindelige Kunstneres Samfund her.

Mere

Relateret værk: Høstfolk.